• DEN HORN

    Den Horn (Gronings: Hörn) is een klein dorp in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen.

  • DEN HORN

    Den Horn is een klein dorp in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp ligt vrij geïsoleerd in het oosten van de gemeente, net ten zuiden van de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden.

Den Horn is een klein dorp aan de oostkant van de stad Groningen, bestaande uit zo’n 210 dorpsbewoners. In het midden van het dorps staat ons dorpshuis, ’t Hornhuus. Aan de rand van het dorp staat het kerkje, waar nog elk jaar kerst wordt gevierd en activiteiten plaatsvinden. Wanneer men het dorp uit rijdt naar Enumatil komt men langs een sport- en speelveld wat in 2010 gerealiseerd is. Den Horn is verenigd in de vereniging van Dorpsbelangen Den Horn, die nauw samenwerkt met het bestuur van de Dorpshuis en het kerkje van Den Horn.

LOGO denhorn.info


De ontwerper van het logo is Gerard Schaeffer (de maker van het “Zeeuws Meisje”- logo)
Hij ontwierp dit logo in 2001 i.v.m. de oprichting van de Stichting Vrienden van het kerkje van Den Horn. Hij woonde toen samen met zijn vrouw, die betrokken was bij de oprichting, in Den Horn.
Naast de kerk zijn het dorp, de groene omgeving, het karakteristieke kerkhek en de langsrijdende trein in de afbeelding verwerkt.

DEN HORN in beeld


GCWK.NL 2020 © Copyright - Den Horn