De vereniging van Dorpsbelangen Den Horn bestaat uit 4 bestuursleden en bijna alle dorpsbewoners zijn lid. De vereniging is op een breed vlak actief. Zo houden we nauwe contacten met de gemeente Westerkwartier en vertegenwoordigen daarbij de belangen van ons als dorpsbewoners. Daarnaast ondersteunen we het dorpshuis en het kerkje in het organiseren van activiteiten, organiseren we zelf activiteiten, en staan in voor een goede alledaagse leefbaarheid in ons dorp. We vormen het aanspreekpunt voor dorpsbewoners en helpen ideeën tot uitvoering te brengen.

Dorpsbelangen is te bereiken door een mail te sturen naar dorpsbelangen@denhorn.info.


LEES HIER OVER HET MANIFEST (PDF)